Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

 

Niniejsze zasady określone w punkcie 7 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (konsumentów).

1.   Klient Indywidualny ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktów do Klienta Indywidualnego.

2.   W celu odstąpienia od Umowy, należy skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość e-mail na adres mpmstrefa@mpm.pl lub dzwoniąc pod numer +48 22 380 52 20.

3.   Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem przesłania wiadomości email lub telefonicznego zgłoszenia odstąpienia od Umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.

5.    Jeżeli Klient Indywidualny skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za zamówione Produkty oraz wszystkie inne dokonane przez niego płatności. Zwrot kosztów do Klienta Indywidualnego nastąpi w najszybszym możliwym czasie, w każdym przypadku nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta Indywidualnego do MPM agd S.A. dowodu odesłania Produktu.

6.   Klient Indywidualny ma obowiązek zwrotu Produktów w ciągu 14 dni od przesłania informacji o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z punktem 2 powyżej. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Sprzedający.

7.   Produkt zwracany przez Klienta Indywidualnego w związku z odstąpieniem od Umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną cześć). Klient Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wynikających z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku otrzymania Produktów w stanie nieuszkodzonym, Sprzedający zwróci pełną cenę zakupu na kartę płatniczą lub metodą, której pierwotnie użyto do zakupu Produktów.

8.    Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu mpmstrefa.pl jest pracownik sklepu internetowego  (adres e-mail; mpmstrefa@mpm.pl ).