Reklamacje i zwroty

z dnia

1.    Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (rękojmi) bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem mpmstrefa.pl

2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny http://www.mpmstrefa.pl/zloz-reklamacje.html oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu mpmstrefa.pl,  MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z naklejką. Mpmstrefa.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3.    Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

4.    Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego mpmstrefa.pl .

5.   Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

6.    Mpmstrefa.pl ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

7.    Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Mpmstrefa.pl jest pracownik sklepu internetowego  (adres e-mail; mpmstrefa@mpm.pl ).