Regulamin zakupów w sklepie internetowym MPMstrefa.pl

 

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy, działający pod adresem www.MPMstrefa.pl, prowadzony przez MPM agd S.A. z siedzibą 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców nr KRS 0000399132 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 529-17-98-240, REGON :145840911  prowadzi sprzedaż towarów z branż AGD, RTV , IT za pośrednictwem sieci Internet.

1.    Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym MPMstrefa.pl  .

2.    Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego MPMstrefa.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3.    Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5.    Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego MPMstrefa.pl ,  są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

6.    Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego MPMstrefa.pl,  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

7.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

 

2. TRANSAKCJA

1.    Zamówienia w sklepie internetowym MPMstrefa.pl, można dokonywać poprzez:

•    strony internetowe sklepu MPMstrefa.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

2.    Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3.    Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną

4.    Zgodnie z Ustawą z dn 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres mpmstrefa@mpm.pl Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, MPMstrefa.pl , zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru MPMstrefa.pl , zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres MPMstrefa.pl  . W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 

3. PŁATNOŚĆ

1.    W sklepie MPMstrefa.pl , istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

·            Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio
na konto BANKU ING 82 1050 1025 1000 0022 9548 1788.
Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta MPMstrefa.pl

 

·            Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo
zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po elektronicznym potwierdzeniu zamówienia przez Operatora sklepu MPMstrefa.pl 

 

·            Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

2.    Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

3.    Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczany jest 6zł kosztów manipulacyjnych, w przypadku płatności online doliczane są koszty obsługi kanału elektronicznego.

 

4. DOSTAWA

1.    Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu MPMstrefa.pl i wynosi 48 godzin.  Sklep internetowy MPMstrefa.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego MPMstrefa.pl . Jeżeli zamówienie zostanie złożone przed godziną 10:00, współpracująca z nami firma kurierska (DHL) dowiezie sprzęt następnego dnia roboczego! Dotyczy tylko zamówień płatnych gotówka przy odbiorze - w pozostałych przypadkach moment wysyłki towaru może być przesunięty o czas potrzebny na weryfikację płatności." Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

2.    Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DHL. Sklep internetowy MPMstrefa.pl , zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

3.    W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będące integralną częścią sklepu internetowego MPMstrefa.pl , oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.

4.    Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w  Punkcie Wydań Osobistych MPMstrefa.pl ,  po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru - bez dodatkowych kosztów.

5.    Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6.    Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie MPMstrefa.pl  zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

7.    Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów i wynosi odpowiednio:

 Objętość produktu

 Koszt przesyłki

do 0,15 m3

15zł

 0,15-0,2 m3

 24zł

 0,2-0,3 m3

 60zł

 0,3-0,5 m3

 70zł

 0,5-1 m3

 98zł

 pow. 1 m3

 130zł

 

 

8.    W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

 

5. GWARANCJA I SERWIS

1.    Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym MPMstrefa.pl  są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2.    Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3.    Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki-naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na karcie gwarancyjnej, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.

  
6. REKLAMACJE I ZWROTY

1.    Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem MPMstrefa.pl

2.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny http://www.MPMstrefa.pl/zloz-reklamacje.html oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu MPMstrefa.pl,  MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z naklejką. MPMstrefa.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3.    Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

4.    Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego MPMstrefa.pl .

5.    MPMstrefa.pl ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

6.    Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu MPMstrefa.pl jest Pani Agnieszka Wójcicka mpmstrefa@mpm.pl .

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1.Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. w sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej Usługodawcy mpmstrefa@mpm.pl

8. SPORY

 1.   Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powrzechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2.   Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym MPMstrefa.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.    Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. BRZOZOWA 3, 05-822 MILANÓWEK, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MPMstrefa.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MPM agd S.A. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

5.    MPMstrefa.pl informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez MPMstrefa.pl dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

6.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

8.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MPMstrefa.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

9.    Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu MPMstrefa.pl treści o charakterze bezprawnym.

10. Niniejsza umowa jest dostępna pod adresem http://www.MPMstrefa.pl/regulamin.html, www.MPMstrefa.pl/regulamin.pdf oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki MPM agd S.A. ul. BRZOZOWA 3 , 05-822 MILANÓWEK

  
Logowanie

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Infolinia

22 380 52 20

Czekamy na Państwa telefony:

Poniedziałek-Piątek: 900-1700

 
Kontakt
 • * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Newsletter
Upoluj promocję
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®